Εκπαιδευση διερμηνεων

Εκπαιδευση διερμηνεων

Το προγραμμα

steppingstone_rgb72dpi

Ο στόχος του έργου είναι η μεταφορά μια καινοτόμου μεθοδολογίας κατάρτισης  διερμηνέων  με σκοπό να βοηθηθούν  στην επικοινωνία άτομα με γλωσσικούς περιορισμούς ώστε να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες.

 

Κατά τη διάρκεια των 24 μηνών του έργου, ο στόχος θα είναι να αναπτυχθεί ένα πανευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης  διερμηνέων, μέσω της προσαρμογής και της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος κατάρτισης αναπτύχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αλλες πληροφοριες

Εναρξη : Οκτώβριος 2012

Διάρκεια : 24 μήνες

Χρηματοδότηση : EU Lifelong Learning Program, Leonardo Da Vinci Transfer of Innovation

Ιστοσελίδα : http://interpretertraining.eu/

Facebook page 

llp_logo