ΤΟΠΣΑ Αναγεννηση

ΤΟΠΣΑ Αναγεννηση

Το προγραμμα

logo_anagennisi-300x127

H Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» υλοποιεί την Πράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ» της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και την ενδυνάμωση 80 ατόμων – ωφελούμενων που πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών είναι ο επικεφαλής φορέας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Αλλες πληροφορίες

Έναρξη : Ιανουάριος 2013

Διάρκεια : 18 Μήνες

Funding :  ΕΣΠΑ 2007-2013Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης 

Ιστοσελίδα προγράμματος : http://evros-anagennisi.gr/

espa_topsa