Το Προγραμμα

LangMOOC_logo

Η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί μια από τις βασικές δεξιότητες στον 21ο αιώνα. Είναι κοινά αποδεκτό ότι η εκμάθηση μια ξένης γλώσσας είναι ένας τρόπος για να βελτιώσετε τη λειτουργία του εγκεφάλου σας και να αποκτήσετε κοινωνικές δεξιότητες. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι σημαντικό πλεονέκτημα στην εξεύρεση εργασίας. Κατά συνέπεια, οι γλωσσικές δεξιότητες έχουν μεγάλη ζήτηση, και αυτό είναι ο λόγος που υπάρχη αυξημένη ανάγκη για σχετικά online μαθήματα. Σκοπός τους προγράμματος είναι η διερεύνηση της χρήσης Μαζικών Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs) για την εκμάθηση γλωσσών. 

Το έργο LangMOOCs στοχεύει στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων-στόχων. Θα αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους καθηγητές αλλά και μαθητές ξένων γλωσσών, θα επιτρέψει στους διαχειριστές και τους παρόχους εκπαίδευσης να εφαρμόσουν νέες λύσεις και να εκσυγχρονίσουν τον τρόπο διδασκαλίας τους. Επιπλέον, θα ωφελήσει τους εκπαιδευτές εκπαιδευτών και τους φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής.

 

Στόχοι:

 • Η ενίσχυση της εκμάθησης γλωσσών και η προώθηση της πολυγλωσσικότητας μέσω της εφαρμογής Ανοιχτών Μαζικών Διαδικτυακών Μαθημάτω (MOOCs) για την εκμπάθηση γλωσσών καθώς και η ανάπτυξη και προώθηση Ανοιχτών Επαιδευτικών Πόρων (OERs) για γλώσσες.
 • Η διερεύνηση των δυνατοτήτων των MOOCs στην εκμάθηση γλωσσών προωθώντας την στρατηγική χρήση των ΤΠΕ
 • Η προώθηση της χρήσης MOOCs από μη ακαδημαϊκά ιδρύματα διασυνδέοντας εκπαιδευτές γλωσσών και παρόχους εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Δραστηριότητες:

 • Έρευνα σχετικά με τον θεωρητικό υπόβαθρο της εκμάθησης γλωσών μέσω διαδικτύου καθώς και των εκπαιδευτικών πρακτικών της.
 • Διερεύνηση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των διαθέσιμων MOOCs για την εκμάθηση γλωσσών.
 • Ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών που περιέχουν τα βασικά στοιχεία ενός Μαζικού Ανοιχτού και Διαδραστικού περιβάλλοντος εκμάθησης γλωσσών.
 • Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή MOOCs για την εκμάθηση 5 γλωσσών

Αποτελέσματα :

 • Έρευνα σχετικά με το παιδαγωγικό πλαίσιο των MOOCs
 • Έκθεση σχετικά με τα διαθέσιμα MOOCs για την εκμάθηση γλωσσών
 • Εργαλειοθήκη language MOOCs
 • Ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι για 5 γλώσσες
 • Πιλοτική εφαρμογή MOOCs για την εκμάθηση γλωσσών
 • Έκθεση σχετικά με την πιλοτική εκπαίδευση και προτάσεις για μελλοντική βελτίωση

Εταίροι :

 • Συντονιστής : Συνεργασία Ενεργών Πολιτών (Ελλάδα)
 • CESIE (Ιταλία)
 • Iberika education group gGmbH (Γερμανία)
 • Dacorum Council for Voluntary Service (Ην. Βασίλειο)
 • Norwegian University of Science and Technology (Νορβηγία)

Αλλες πληροφοριες

Έναρξη: Δεκέμβριος 2014

Διάρκεια : 24 Μήνες

 

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα Erasmus+, Βασική Δράση 2, Στρατηγικές Συμπράξεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

Ιστοσελίδα : https://www.langmooc.com

Facebook page

Print