Myhandscraft

Myhandscraft

Εκπαιδευτικά δωρεάν Εργαστήρια My HandScraft/ Free workshops My HandScraft

Myhandscraft, News, Χωρίς κατηγορία @en
featured image

Ελληνικά

Το πρόγραμμα My HandScraft είναι ένα πρόγραμμα διάρκειας 30 μηνών χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός καινοτόμου προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο ή μεταναστευτικό υπόβαθρο (κυρίως νεοαφιχθέντες μετανάστες, άτομα που αιτούνται άσυλο και πρόσφυγες) ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν ομαλότερη κοινωνική και οικονομική ένταξη στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Στα πλαίσια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν από τα μέσα Σεπτέμβρη 13 εκπαιδευτικά εργαστήρια που αφορούν την κοπτική/ραπτική καθώς και την κατασκευή κοσμημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Τα συγκεκριμένα εργαστήρια μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για να ανακαλύψουν οι συμμετέχοντες νέες δεξιότητες και ταλέντα.

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα υγιεινής και πρόληψης για τον Covid-19.
Με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε αυτά τα δωρεάν εργαστήρια επικοινωνήστε με την Συνεργασία Ενεργών Πολιτών στην σελίδα μας στο Facebook ή με email στο acc.greece@gmail.com.

Αγγλικά

The My HandScraft is a 30-month European Union-funded program aiming to develop and test an innovative adult education and training program addressed to low-skilled adults with migrant background (especially newly arrived immigrants asylum seekers and refugees) so they can achieve smoother social and economic integration into society and the labor market.As part of the program, 13 educational workshops on cutting / sewing as well as jewelry making will be held in the center of Athens starting middle September. These workshops can be the trigger for participants to discover new skills and talents.

All hygiene and prevention measures for Covid-19 will be observed. Upon completion of the workshops, a certificate of attendance will be issued.

If you wish to participate in these free of charge workshops, please contact the Active Citizens Partnership on our Facebook page or by email at acc.greece@gmail.com.

Français

Le programme Handscraft-Migrant Hands and Skills to Create a Future Track est un programme d’une durée de 30 mois, subventionné par l’Union Européenne, dans le but de développer et d’expérimenter une formation innovante pour adultes, un programme d’apprentissage pour adultes sous-diplômés (immigrants nouvellement arrivés, demandeurs d’asile et réfugiés) afin qu’ils puissent parvenir à une intégration plus souple, aussi bien dans la société que sur le marché du travail.

Dans le cadre de ce programme, nous organiserons 13 ateliers éducatifs de couture ainsi que de création de bijoux, qui se tiendront dans le centre d’Athènes et commencerons mi-septembre. Ces ateliers peuvent être l’occasion pour les participants de découvrir de nouvelles compétences et de nouveaux talents.

Toutes les mesures d’hygiène et de prévention relatives au Covid-19 seront respectées. À la fin des ateliers, un certificat de participation sera délivré.

Si vous souhaitez participer à ces ateliers qui sont gratuits, veuillez contacter Active Citizens Partnership sur notre page Facebook ou par email acc.greece@gmail.com.

هنر دستی من

“صنایع دستی و مهارتهای مهاجران برای ایجاد مسیر آینده”، برنامه‌ای 30 ماهه و بودجه بندی شده از طرف اتحادیه اروپا می باشد که با هدف گسترش و آزمون یک طرح آموزشی و تعلیمی برای  بزرگسالانی می باشد که دارای مهارتهای پایین هستند و سابقه مهاجرتی دارند(مخصوصاً مهاجران تازه از راه رسیده، پناهجویان و پناهندگان). بنابراین آنها می‌توانند به صورتی هموارتر در اجتماع و بازار کار وارد شوند و دسترسی آنها به ادغام اجتماعی و اقتصادی به صورت پیوسته شکل بگیرد.

به عنوان بخشی از این برنامه، ما 13 کارگاه آموزشی را با موضوعات خیاطی و همچنین ساخت زیورآلات، در مرکز آتن برگزار می‌کنیم که در اواسط ماه سپتامبر شروع خواهند شد. این کارگاه‌ها می‌توانند به عنوان شروعی برای شرکت کنندگان جهت کشف مهارت و استعدادهای جدید باشند.

اگر شما هم تمایل دارید که در این کارگاههای آموزشی شرکت کنید، لطفاً با سازمان شراکتی شهروندان فعال از طریق صفحه فیس بوک و یا از طریق این آدرس ایمیل ارتباط برقرار کنید.

acc.greece@gmail.com

MyHandScraft – Migrants’ Hands & Skills to Create a Future Track Newsletter 2

Myhandscraft, News
featured image

Working together and sharing knowledge, techniques and skills is fundamental to enhance migrants` and refugees` integration and lead to cultural fusion and innovations in the field of handicrafts.

Handicrafts is an innovative framework for skill-development and a platform for cultural and heritage exchange between migrants and local residents. Handicrafts incorporates traditions, heritage, culture, technical skills, talent and art, hence providing a fertile framework for encouraging intercultural collaboration, learning and dialogue. 

The My HandScraft project focuses on unleashing the untapped potential of migrants, whose skills, talents and qualification often stay unacknowledged. Through innovative training and the enhancement of artistic competencies and cultural heritage, the project will upskill and reskill both migrant and local adults in the field of handicrafts.

MyHandScraft key players are adult migrantslocal handcrafters and adult educators. Handicrafts will be the medium for migrants and local artisans to collaborate and upskill their artisanal techniques, thus encouraging peer-learning and cultural exchangeAdult educators as well will benefit from innovative learning which will lead to the development of a training programme and methods for their future work with migrant communities.

With a view to pursue the above-mentioned objectives, the first phase of the project has been dedicated to carrying out a needs analysis and skills mapping, with the involvement of 25 migrant and 25 local handcrafters in each of the 5 involved partner countries.

In the meantime, the project consortium has also worked on the development of the MyHandScraft E-learning platform http://myhandscraft.eu/, where all main products of the project and news are being published.

The field-research led to the development of a Field Study Research State of the art Report which is now available for download in the resource section of the platform in English, Italian, Greek, and Lithuanian.

Since September 2019, the consortium has been working on the design of the 3rd project output, the E-Educational programme, starting from the needs and the skills identified through the research. The structure of the E-Educational programme was also used as an outline for the training of trainers hosted by CESIE between 11th and 16th of November 2019.

With the contribution of the trainers, the E-Educational programme has been further developed, and the project partners were ready to launch the local activities, which had to be postponed to the pandemic.

Partners are now recruiting 15 participants per country (10 migrant and 5 local handcrafters) in order to arrange a set of 13 local workshops, starting by the end of September 2020: during the workshops, the three training packages of the e-educational programme will be used to ease interaction among participants with different cultural backgrounds through the use of handicraft:

  • Workshop 1-3 (Training Package 1): the first workshop is dedicated to group building activities to create a good work atmosphere; the following two workshops will focus on an assessment of the participants’ initial skills & knowledge (to be compared with the skills and knowledge at the end of the workshops). The two last workshops will consist in sharing participants’ personal stories and interviews;
  • Workshop 4-8 (Training Package 2): 4 workshops will be dedicated to the creation of handicraft products through cooperation and exchanges between locals and migrants. The created products will become a symbol of integration between traditions and technics, cultures and people. The handmade creative thinking methodology will allow for a conceptual development of the artefacts, facilitating the sharing of technics and traditions;
  • Workshop 9-11 (Training Package 3): duringthese workshops, the participants will be guided in the elaboration of an Action Plan to turn their handicraft skills into potential business ideas, and in the development of a Portfolio to promote their professional profile.
  • Workshop 12-13 (Evaluation): during the two final workshops, an evaluation of the training path will be carried out through formal and non-formal methods, such as activities assessing participants’ competences and knowledge at the start and at end of the workshops. This will allow to test and make adjustments to the proposed methods and activities.

Furthermore, a public event took place in Greece in February 2020, the MyHandScraft Forum, with a view to present the outputs produced within the project so far and to present the local workshops to potential participants at local level. The detailed programme of the workshops which will start in mid-September 2020 will be shared before their start at the end of September.

Would you like to know more about MyHandScraft in order to participate in the upcoming project activities?

FOLLOW US THROUGH:

Or contact us writing to [acc.greece@gmail.com]

MyHandScraft is co-funded by Erasmus +: KA2 – Strategic Partnerships for Adult Education aiming to facilitate migrants and refugees` integration and capacity-building.

Partners

The project is implemented in 5 EU countries, and it involves 5 organisations as partners: