Month Ιανουάριος 2021

Month Ιανουάριος 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

News @el, Προσκλησεις
featured image

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση έργου παροχής τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 806,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την «Σύνταξη και ανάπτυξη των προσκλήσεων ανάθεσης προμηθειών» στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενου έργου που έχει αναλάβει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την 22/1/2021.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στον φορέα με email.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: acc.greece@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  το αργότερο έως την Παρασκευή 22/1/2021 και ώρα 17.00 μ.μ. με email στο acc.greece@gmail.com.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools – eTOURIST» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2130351914 (Γιώργος Μπεκιαρίδης)

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης