Συν-υπαρξη στη Θρακη

Συν-υπαρξη στη Θρακη

Το προγραμμα

Κύριος στόχος του σχεδίου δράσης είναι η προώθηση της ισότητας των δυο φύλων, που συγκροτούν την κοινωνία του Δήμου Μαρωνείας Σαπών και της δημιουργίας ενός δικτύου στήριξης των γυναικών (στο οποίο θα συμμετέχουν και επωφελούμενες), ώστε να λειτουργήσει εναλλακτικά και συμπληρωματικά στη προώθηση της ισότητας των επωφελούμενων στην ευρύτερη κοινωνία. O στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων καινοτομικού χαρακτήρα και με δεδομένη την εμπειρία του φορέα με την ομάδα στόχο και στην υλοποίηση προγραμμάτων ίσων ευκαιριών .

Δομη στηριξης

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα προσφέρονται (χωρίς οικονομική επιβάρυνση) στις επωφελούμενες ψυχοκοινωνική και επαγγελματική συμβουλευτική στήριξη από έμπειρους και εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, με ειδικότερους στόχους:

  • τη στήριξη των γυναικών που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις,
  • τη στήριξη και προώθηση της απασχόλησης και της γυναικείας επιχειρηματικότητας,
  • την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς,
  • την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση, τόσο των πολιτών, όσο και των εργοδοτών,
  • την άμβλυνση αρνητικών στάσεων, διακρίσεων, συμπεριφορών και αντιλήψεων μεταξύ των φύλων,
  • τη δημιουργία θετικών προτύπων (role models), ειδικότερα για τις νέες γυναίκες,
  • τη δημιουργία ενός δικτύου συζήτησης για τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών όπως στην εργασία, τη γνώση, την δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης της προσωπικότητας,
  • τη δημιουργία μιας νέας μορφής διεκδίκησης, μιας νέας ποιότητας σκέψης και δράσης, έτσι ώστε να κατανοηθούν οι πραγματικές αιτίες του αποκλεισμού των γυναικών.

Η δομή στήριξης θα λειτουργεί δύο (2) φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από τις 09:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, και θα στελεχώνεται από Κοινωνικό Ανθρωπολόγο και Υπεύθυνο Προώθησης στην Απασχόληση.

Επικοινωνια με τη δομη

Ξενοφώντος 25, Σάπες

τηλ/φαξ 2532021032

email : acc.greece@gmail.com

Υπεύθυνος : Δημήτρης Παπαμιχαήλ

Περισσοτερες πληροφοριες

Έναρξη : Οκτώβριος 2013

Διάρκεια : 24 Μήνες

Χρηματοδότηση : «Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

espa_isotita