Το Πρόγραμμα

TAsk-based laNguage teaching anD collaborative lEarning for upskilling Migrants

Το έργο “TANDEM – TAsk-based laNguage teaching anD collaborative lEarning for upskilling Migrants” στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και των βασικών ικανοτήτων των ενηλίκων μεταναστών και ντόπιων, προσφέροντάς τους μια καινοτόμο και μη τυπική ευκαιρία μάθησης, στην οποία οι μετανάστες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες γλωσσικές τους ικανότητες και να τις μετατρέψουν σε δυνατότητα απασχόλησης ως καθηγητές γλωσσών, ενώ παράλληλα προάγουν τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές και τη μάθηση από ομοτίμους με ντόπιους ενήλικες.

Ως εκ τούτου, το TANDEM στοχεύει στη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων και της απασχολησιμότητας των μεταναστών και των ενηλίκων, δίνοντας τη δυνατότητα στους μετανάστες να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες γλωσσικές τους ικανότητες και να διδάξουν τη γλώσσα τους σε άλλους ντόπιους ενήλικες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες και μη τυπικές μεθοδολογίες, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο τις πολιτισμικές ανταλλαγές και την ομότιμη μάθηση.

Επομένως, το TANDEM θα αναπτύξει ένα καινοτόμο μονοπάτι αναβάθμισης των δεξιοτήτων του με βάση τη μεθοδολογία της γλωσσικής διδασκαλίας με βάση τα καθήκοντα, παρέχοντας στους μετανάστες ένα σύνολο εργαλείων που θα τους επιτρέψει να διδάξουν τη γλώσσα τους και, με τον τρόπο αυτό, να αυξήσουν τις ικανότητες τόσο των ίδιων όσο και των τοπικών ενηλίκων.

 

Συνεργαζόμενοι φορείς :

  • Coordinator: Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (Italy)
  • Active Citizens Partnership (Greece)
  • Compass (Austria)
  • CSI Center for Social Innovation LTD (Cyprus)
  • Iberika Education Group GGMBH (Germany)

Άλλες πληροφορίες

Έναρξη: Οκτώβριος 2019

Διάρκεια : 30 Μήνες

 

Funding : Erasmus+ KA2 Strategic Partnership for adult education

Website : https://teachyourlanguage.eu/

 

Print