Το Πρόγραμμα

Virtual Mobilities for All

Μία από τις πιο επιτυχημένες δράσεις που προωθεί το πρόγραμμα Erasmus+ είναι η κινητικότητα. Το έργο αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες σε όλα τα στάδια της ζωής τους, από το σχολείο μέχρι την ενηλικίωση, να επιδιώξουν διεγερτικές ευκαιρίες μάθησης σε όλη την Ευρώπη, τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής αίθουσας.

Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες περιλαμβάνουν: να αναπτυχθούν προσωπικά, επαγγελματικά και ακαδημαϊκά- να αποκτήσουν νέες μεταβιβάσιμες δεξιότητες και να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους- να διευρύνουν τους ορίζοντές τους – σωματικά και πνευματικά, να αναπτύξουν πολιτισμική ευαισθητοποίηση και ανοιχτό μυαλό- να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να βελτιώσουν και να αποκτήσουν γλωσσικές δεξιότητες.

Όμως, ενώ είναι εφικτή η ενθάρρυνση της εξερχόμενης και εισερχόμενης κινητικότητας των ενήλικων εκπαιδευομένων μεταξύ ιδρυμάτων, οργανισμών, παρόχων κατάρτισης και εταιρειών, οι κύριοι περιορισμοί είναι το υψηλό κόστος, τα κοινωνικοοικονομικά, πολιτικά και υγειονομικά ζητήματα. Τα άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικές και σωματικές αναπηρίες έχουν εξαιρετικά περιορισμένες επιλογές συμμετοχής σε δράσεις κινητικότητας ή αποκλείονται από ένα ευρύ φάσμα αυτών, καθώς οι οργανισμοί υποδοχής δεν είναι σε θέση να τους παρέχουν ένα ασφαλές και προσβάσιμο περιβάλλον.

Η εικονική κινητικότητα (VM) έχει μεγάλες δυνατότητες να μειώσει δραστικά αυτά τα εμπόδια προσθέτοντας την εικονική συνιστώσα στην κινητικότητα και να καταστήσει τις κινητικότητες προσβάσιμες σε όλους.

Στόχος είναι να υποστηριχθούν οι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων και όσοι εργάζονται με άτομα με αναπηρία για την προώθηση της VM. Η κύρια ομάδα-στόχος του έργου είναι τα άτομα με σωματικές και διανοητικές αναπηρίες που συμμετέχουν στην εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά η έννοια της εικονικής κινητικότητας έχει σημαντικές δυνατότητες να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε εκπαιδευόμενο σε διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς, όπως η ΕΕΚ, το σχολείο και η τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Συνεργάτες :

  • Pontydysgu SL (Ισπανία)
  • Συνεργασία Ενεργών Πολιτών (Ελλάδα)
  • Nexus Europe Ireland Ltd (Ιρλανδία)
  • Center for Intercultural Dialogue Association (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)
  • Pistes Solidaires (Γαλλία)

Περισσότερες πληροφορίες

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2020

Διάρκεια : 30 Μήνες

 

Χρηματοδότηση : Erasmus+ KA2 Strategic Partnership for adult education

Ιστοσελίδα : https://mobilities4all.eu/

Print

Νέα