News @el

News @el

TANDEM project- Ένα γρήγορο catch-up για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που βάζει τους μετανάστες σε ρόλο εκπαιδευτών.

News @el, tandem-el
featured image

Το πρόγραμμα TANDEM- Task-based LaNguage teaching anD collaborative lEarning for upskilling Migrants συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία παρά τις όποιες δυσκολίες λόγω COVID-19.

Στις 26 & 27 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των εταίρων ώστε να συζητηθούν όσα έχουν μέχρι τώρα επιτευχθεί αλλά και επόμενα βήματα και στρατηγικές που θα βοηθήσουν στην αποδοτικότερη υλοποίηση του προγράμματος.
Την πρώτη μέρα της διήμερης αυτής συνάντησης, συζητήθηκαν τυχόν κολλήματα και προβλήματα που έχουν προκύψει μέχρι τώρα καθώς και παρουσιάστηκαν μεταξύ των εταίρων οι μελέτες που έγιναν από κάθε έναν ξεχωριστά σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές και τις γλώσσες που επιθυμούν οι μετανάστες που βρίσκονται στην εκάστοτε χώρα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν και στατιστικά που αφορούν την κατάσταση των ατόμων με περιορισμένες μαθησιακές γνώσεις, καθώς και ποιες είναι οι ανάγκες τους σχετικά με την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Στο τέλος της πρώτης ημέρας, αποφασίστηκε η τελική μορφή και το περιεχόμενο των δια δραστικών χαρτών και με ποιόν τρόπο μπορούν να γίνουν πιο προσιτοί και ευανάγνωστοι για το ευρύ κοινό.

Την δεύτερη και τελευταία μέρα αυτής της συνάντησης, συζητήθηκε η στρατηγική που κάθε εταίρος χρειάζεται να ακολουθήσει όσον αναφορά την δεύτερη φάση του προγράμματος και τον αντίκτυπο που η Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στην διδασκαλία Γλωσσών μπορεί να έχει τόσο στους μετανάστες- δασκάλους όσο και στα άτομα που προσφάτως εγκατέλειψαν το σχολείο, δηλαδή τους επικείμενους μαθητές και ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει η κάθε πλευρά να ακολουθήσει ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα.

Οι παγκόσμιες εξελίξεις από την αρχή του έτους λόγω του Κορωναίου είναι κάτι που δεν επηρεάζει τους εταίρους του προγράμματος, αφού συνεχίζουν να εργάζονται και να χρησιμοποιούν όλα τα τεχνολογικά μέσα προκειμένου να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα! Να υπενθυμίσουμε πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την ΕΕ και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιταλίας που αποτελεί τον συντονιστεί του προγράμματος και από εταίρους που προέρχονται από την Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, Αυστρία και Δανία.

TANDEM- Eκμάθηση ξένων γλωσσών όπου στο ρόλο του δασκάλου βρίσκονται μετανάστες

News @el, tandem-el
featured image

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως! Σύμφωνα με μελέτες του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας  τουλάχιστον 20% των ενηλίκων που ζουν στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τις λογοτεχνικές, μαθηματικές ή τεχνολογικές δεξιότητές τους. Αυτό ήδη αποτελεί από μόνο του ένα πρόβλημα αφού η έλλειψη δεξιοτήτων και ικανοτήτων συνδέονται αρκετά συχνά με οικονομικά ή και κοινωνικά προβλήματα – ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί πολύ συχνά ανά τους αιώνες. Με γνώμονα το παραπάνω αλλά και την προσφυγική κρίση που διανύει η Ευρώπη από τις αρχές της δεκαετίας, τα ποσοστά δείχνουν να αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αρκετές από τις δεξιότητες και ικανότητες των μεταναστών που βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης δεν αναγνωρίζονται στην νέα χώρα εγκατάστασής τους. Η ανάγκη για την δημιουργία νέων δυνατοτήτων που θα αυξήσουν τις δεξιότητες των ευάλωτων αυτών ομάδων αλλά και την πιθανότητές στην εύρεση εργασίας καθιστούν επιτακτική την δημιουργία νέων ευκαιριών.

Το πρόγραμμα TANDEM, ένα πρόγραμμα διάρκειας από τον Οκτώβριο του 2019 εως τον Μάρτιο του 2022, στοχεύει να ενισχύσει τις βασικές δεξιότητες των μεταναστών καθώς και τις δυνατότητές τους εύρεσης εργασίας, δίνοντάς τους την δυνατότητα χάρης τις γλωσσικές δεξιότητες που διαθέτουν να διδάξουν την γλώσσα τους μέσα από τεχνικές μη τυπικής μάθησης. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να προωθηθούν οι διαφορετικές κουλτούρες καθώς και η εκμάθηση μεταξύ ενηλίκων και ντόπιων.

Το TANDEM προέκυψε μέσα από την συνεργασία οργανισμών από πέντε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, συνεργασία μεταξύ Ελλάδας (Συνεργασία Ενεργών Πολιτών), Κύπρου (Centre for Social Innovation), Ιταλίας (Centro  Sviluppo Creativo Danilo Dolci) , Δανίας (Clavis) , Αυστρίας (Verein Multikulturell) και Γερμανίας (Iberika). Συντονιστής του προγράμματος είναι ο φορέας από την Ιταλία.

Ήδη η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο της Ιταλίας, με όλους τους εταίρους να θέσουν γερά θεμέλια για την υλοποίηση ενός προσοδοφόρου τόσο σε πολιτιστικό όσο και μεταναστευτικό επίπεδο.

Δημοσίευση έρευνας πεδίου

News @el, Χωρίς κατηγορία

Η ανάλυση των πραγματικών αναγκών και χαρτογράφησης δεξιοτήτων μεταξύ μεταναστών και τοπικών χειροτεχνών στα πλαίσια του έργου MyHandsCraft έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

News @el, News @el, Προσκλησεις, Προσκλησεις
featured image
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργασία Ενεργών Πολιτών» στo πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools – eTOURIST», του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκυρρήσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή Αναδόχων, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού Τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά με τίτλο: «Παροχή γενικών υπηρεσιών» Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφη οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενου έργου που έχει αναλάβει. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την 25/4/2019. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στον φορέα με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν σχετικά δικαιολογητικά εμπειρίας καθώς και βιογραφικό τους σημείωμα. Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Λεωφόρος Μεσογείων 392 ΤΚ: 15342 Τηλέφωνο: 2130351914 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: acc.greece@gmail.com Ημερομηνία λήψης των προσφορών από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  το αργότερο έως την Πέμπτη 25/4/2019 και ώρα 14.00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2130351914 Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στην τοπική εφημερίδα της πόλης των Σαπών «Ελεύθερη Άποψη».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

News @el, Προσκλησεις, Προσκλησεις

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργασία Ενεργών Πολιτών»στoπλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Interregional Social Enterprise Empowerment – Ι-see», του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη οικονομική προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου, συνολικού προϋπολογισμού Έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την«προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού».

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στον φορέα με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν σχετικά δικαιολογητικά εμπειρίας καθώς και βιογραφικό τους σημείωμα.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Λεωφόρος Μεσογείων 392 ΤΚ: 15342

Τηλέφωνο: 2130351914

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: acc.greece@gmail.com

Ημερομηνία λήψης των προσφορών από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  το αργότερο έως την Παρασκευή 8/2/2018 και ώρα 14.00 μ.μ.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Interregional Social Enterprise Empowerment – Ι-see» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2130351914

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης